Windreductie net

Een Ostend net windscherm reduceert de windsnelheid. De windreductie is niet vastgesteld op basis van de doorlaatbaarheid van het Ostend net, maar op basis van officiële metingen in windtunnels en achter schermopstellingen in het veld. Achter het net ontstaat een micro klimaat; de temperatuur uitersten worden verzacht.
Gewassen staan niet meer direct bloot aan wind, storm en koude ("wind chill factor"). Dat is echter niet het enige: schrale, droge wind veroorzaakt vochtverlies van bodem, wind en koude veroorzaken vorstschade, het opwaaien van container velden wordt voorkomen, wildschade en wildzaad wordt beperkt en voor mensen, die er werken, "uit de wind" is toch wel zo prettig.

Bij een Ostend net windschermopstelling is de opstellingsmethode van groot belang. Het geheel staat immers bloot aan grote krachten. Tezamen met experts ontwikkelde opstellingssystemen, bieden veel mogelijkheden, die ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen.
De hoogte van het Ostend net windscherm is bepalend voor de diepte van het gebied waar de wind gereduceerd wordt. deze afstand bedraagt 10 tot 15 maal de hoogte van het net.
Daadna bereikt de wind geleidelijk zijn oorspronkelijke snelheid, echter zonder te turbuleren.

Ostend net is zeer onderhoudsvriendelijk. Eenmaal goed aangebracht, met gebruik van de knoopsgatenbanen, is het net bestand tegen enorme windkracht. Ostend net rot niet, is UV-bestendig en verkleurt niet. De specifieke Ostend net kleur groen, maar zeker ook zwart, passen goed in het landschap.