Milieu

Stofreductie

Stofreductie

Een Netco fijnmazig net vormt de basis voor alle soorten schermen. Met behulp van het sterke ingewerkte bevestigingssysteem wordt het fijnmazige raschelnet d.m.v. spankabels aan de ontworpen constructie bevestigd.

Voorschriften

Bij een groot aantal bedrijven, die voorzien in opslag en overslag van stuifgevoelige materialen, worden om milieuredenen eisen gesteld, die dienen ter voorkoming van stofoverlast in de omgeving en verontreiniging van het oppervlaktewater.

Verwaaiing

Verwaaiing

Reeds bij een minimale windkracht ontstaat verwaaiing. Door het plaatsen van vuilvangsystemen wordt overlast door zwerfvuil in de directe omgeving voorkomen.

Mogelijkheden

Mogelijkheden

Vuilvangsystemen zijn er in diverse uitvoeringen:

  • Licht en verplaatsbaar zoals gebruikt op stortplaatsen
  • Vast gemonteerd op bestaande constructies zoals keerwanden bij milieuparken.