Gewasbescherming

Het proces

Ostend Net wordt vervaardigd volgens de "rascheltechniek"; duizenden kleine lusjes worden met elkaar verbonden, rafelvast en ijzersterk. Met behulp van deze "haak-brei" techniek kunnen netten in veel verschillende strukturen gemaakt worden: van fijn- tot grofmazig, in vierkante maar ook rechthoekige mazen en legio andere maasvariaties.

Een Ostend Net windscherm

Ostend Net windscherm

Een Ostend Net windscherm reduceert de windsnelheid tot ca. 50% van de oorspronkelijke waarde. Achter het net ontstaat een microklimaat; de temperatuuruitersten worden verzacht. Gewassen staan niet meer direct bloot aan de wind, storm en koude "wind chill factor". De hoogte van het Ostend Net windscherm is bepalend voor de diepte van het gebied waar de wind gereduceerd wordt. Deze afstand bedraagt 10 tot 15 maal de hoogte van het net. Daarna bereikt de wind geleidelijk zijn oorspronkelijk snelheid, echter, zonder dat er turbulentie ontstaat.

Lees meer over het Ostendnet windreductie net.

Een Ostend Net schaduwnet

Ostend Net schaduwnet

Een Ostend Net schaduwnet vormt door haar structuur een gelijkmatige filter voor de zon. De temperatuuruitersten worden verzacht. Uitdroging van de grond door overmatige zonnestralen wordt voorkomen, de luchtvochtigheidsgraad blijft constant, er is minder beregening nodig en verbranding van de bladeren wordt voorkomen. Afhankelijk van het gekozen nettype kan een schaduwpercentage van 18 tot 70% worden bereikt.

Lees meer over het Ostendnet schaduw net.

Een Ostend Net vogel- en hagelnet

Ostend Net vogel- en hagelnet

Een Ostend Net vogel- en hagelnet beschermt tegen vogels die schade kunnen aanrichten. Tevens bieden deze netten een bescherming tegen hagel.

Lees meer over het Ostendnet vogel- voliëre net.

Eigenschappen

Een Ostend Net is zeer onderhoudsvriendelijk. Eenmaal goed aangebracht, met gebruik van de knoopsgatenbanen, is het net bestand tegen enorme windkracht. Ostend Net rot niet, is UV-bestendig en verkleurt niet.

Netco bi-axiaal georiënteerde

netten kenmerken zich door

  • grote sterkte
  • licht gewicht
  • grote variatie in afmeting
  • duurzaamheid

Toepassingen: vogelnet, hagelnet, vijvernet, etc.